Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Tìm Gia sư luyện thi đại học ở Cần Thơ

TRUNG TÂM GIA SƯ CẦN THƠ
LH: 0939 74 1962 - 0165 897 4027

Trung tâm Gia sư Cần Thơ là tập hợp các gia sư giỏi trong đội ngũ gia sư trường Đại học Cần Thơ, Đại học y dược Cần Thơ. Chuyên nhận dạy kèm tại nhà với uy tín và chất lượng cao.


Nhận dạy kèm tại nhà ở Cần Thơ:

 • Các môn theo yêu cầu phụ huynh.
 • Tất cả các môn ở các lớp: gia sư toán, gia sư lí, gia sư hóa, gia sư anh văn, gia sư ngữ văn,...
 • Ôn thi vào lớp 10, Luyện thi tốt nghiệp, Cao Đẳng, Luyện thi Đại học.
 • Đặc biệt các lớp ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học cấp tốc năm 2016.

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Chi tiết liên hệ:

                          http://www.trungtamgiasucantho.net/
clbgiasucantho@gmail.com

0939 74 1962 - 0165 897 4027

(Dạy kèm tại Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng)
(Dạy thử 1-2 buổi, giảm 25%/HS với nhóm 2HS, giảm 40%/HS với nhóm 3HS)
_Đăng ký dạy thêm xin liên hệ qua địa chỉ mail_
(Điền đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, Ngành học, Khóa học, Môn có thể dạy, Buổi có thể dạy, mức lương mong muốn, SĐT)

Tìm gia sư Toán tại Cần Thơ

TRUNG TÂM GIA SƯ CẦN THƠ

LH: 0939 74 1962 - 0165 897 4027

Trung tâm Gia sư Cần Thơ là tập hợp các gia sư giỏi trong đội ngũ gia sư trường Đại học Cần Thơ, Đại học y dược Cần Thơ. Chuyên nhận dạy kèm tại nhà với uy tín và chất lượng cao.


Nhận dạy kèm tại nhà ở Cần Thơ:

 • Các môn theo yêu cầu phụ huynh.
 • Tất cả các môn ở các lớp: gia sư toán, gia sư lí, gia sư hóa, gia sư anh văn, gia sư ngữ văn,...
 • Ôn thi vào lớp 10, Luyện thi tốt nghiệp, Cao Đẳng, Luyện thi Đại học.
 • Đặc biệt các lớp ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học cấp tốc năm 2016.

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Chi tiết liên hệ:

                          http://www.trungtamgiasucantho.net/
clbgiasucantho@gmail.com

0939 74 1962 - 0165 897 4027

(Dạy kèm tại Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng)
(Dạy thử 1-2 buổi, giảm 25%/HS với nhóm 2HS, giảm 40%/HS với nhóm 3HS)
_Đăng ký dạy thêm xin liên hệ qua địa chỉ mail_
(Điền đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, Ngành học, Khóa học, Môn có thể dạy, Buổi có thể dạy, mức lương mong muốn, SĐT)

Tìm Gia Sư ở Cần Thơ

TRUNG TÂM GIA SƯ CẦN THƠ

LH: 0939 74 1962 - 0165 897 4027

Trung tâm Gia sư Cần Thơ là tập hợp các gia sư giỏi trong đội ngũ gia sư trường Đại học Cần Thơ, Đại học y dược Cần Thơ. Chuyên nhận dạy kèm tại nhà với uy tín và chất lượng cao.


Nhận dạy kèm tại nhà ở Cần Thơ:

 • Các môn theo yêu cầu phụ huynh.
 • Tất cả các môn ở các lớp: gia sư toán, gia sư lí, gia sư hóa, gia sư anh văn, gia sư ngữ văn,...
 • Ôn thi vào lớp 10, Luyện thi tốt nghiệp, Cao Đẳng, Luyện thi Đại học.
 • Đặc biệt các lớp ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học cấp tốc năm 2016.

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Chi tiết liên hệ:

                          http://www.trungtamgiasucantho.net/
clbgiasucantho@gmail.com

0939 74 1962 - 0165 897 4027

(Dạy kèm tại Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng)
(Dạy thử 1-2 buổi, giảm 25%/HS với nhóm 2HS, giảm 40%/HS với nhóm 3HS)
_Đăng ký dạy thêm xin liên hệ qua địa chỉ mail_
(Điền đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, Ngành học, Khóa học, Môn có thể dạy, Buổi có thể dạy, mức lương mong muốn, SĐT)

Trung tâm gia sư Cần Thơ

TRUNG TÂM GIA SƯ CẦN THƠ

LH: 0939 74 1962 - 0165 897 4027

Trung tâm Gia sư Cần Thơ là tập hợp các gia sư giỏi trong đội ngũ gia sư trường Đại học Cần Thơ, Đại học y dược Cần Thơ. Chuyên nhận dạy kèm tại nhà với uy tín và chất lượng cao.


Nhận dạy kèm tại nhà ở Cần Thơ:

 • Các môn theo yêu cầu phụ huynh.
 • Tất cả các môn ở các lớp: gia sư toán, gia sư lí, gia sư hóa, gia sư anh văn, gia sư ngữ văn,...
 • Ôn thi vào lớp 10, Luyện thi tốt nghiệp, Cao Đẳng, Luyện thi Đại học.
 • Đặc biệt các lớp ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học cấp tốc năm 2016.

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Chi tiết liên hệ:

                          http://www.trungtamgiasucantho.net/
clbgiasucantho@gmail.com

0939 74 1962 - 0165 897 4027

(Dạy kèm tại Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng)
(Dạy thử 1-2 buổi, giảm 25%/HS với nhóm 2HS, giảm 40%/HS với nhóm 3HS)
_Đăng ký dạy thêm xin liên hệ qua địa chỉ mail_
(Điền đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, Ngành học, Khóa học, Môn có thể dạy, Buổi có thể dạy, mức lương mong muốn, SĐT)

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

DẠY KÈM TẠI NHÀ Ở CẦN THƠ

TRUNG TÂM GIA SƯ CẦN THƠ


Trung tâm Gia sư Cần Thơ là tập hợp các gia sư giỏi trong đội ngũ gia sư trường Đại học Cần Thơ, Đại học y dược Cần Thơ. Chuyên nhận dạy kèm tại nhà với uy tín và chất lượng cao.


Nhận dạy kèm tại nhà ở Cần Thơ:

 • Các môn theo yêu cầu phụ huynh.
 • Tất cả các môn ở các lớp: gia sư toán, gia sư lí, gia sư hóa, gia sư anh văn, gia sư ngữ văn,...
 • Ôn thi vào lớp 10, Luyện thi tốt nghiệp, Cao Đẳng, Luyện thi Đại học.
 • Đặc biệt các lớp ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học cấp tốc năm 2016.

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Chi tiết liên hệ:

                          http://www.trungtamgiasucantho.net/
clbgiasucantho@gmail.com

0939 74 1962 - 0165 897 4027

(Dạy kèm tại Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng)
(Dạy thử 1-2 buổi, giảm 25%/HS với nhóm 2HS, giảm 40%/HS với nhóm 3HS)
_Đăng ký dạy thêm xin liên hệ qua địa chỉ mail_
(Điền đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, Ngành học, Khóa học, Môn có thể dạy, Buổi có thể dạy, mức lương mong muốn, SĐT)

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

DẠY KÈM TẠI NHÀ CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

TRUNG TÂM GIA SƯ CẦN THƠ

Trung tâm Gia sư Cần Thơ là tập hợp các gia sư giỏi trong đội ngũ gia sư trường Đại học Cần Thơ, Đại học y dược Cần Thơ. Chuyên nhận dạy kèm tại nhà với uy tín và chất lượng cao.


Nhận dạy kèm tại nhà ở Cần Thơ:

 • Các môn theo yêu cầu phụ huynh.
 • Tất cả các môn ở các lớp: gia sư toán, gia sư lí, gia sư hóa, gia sư anh văn, gia sư ngữ văn,...
 • Ôn thi vào lớp 10, Luyện thi tốt nghiệp, Cao Đẳng, Luyện thi Đại học.
 • Đặc biệt các lớp ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học cấp tốc năm 2016.

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Chi tiết liên hệ:

                          http://www.trungtamgiasucantho.net/
clbgiasucantho@gmail.com

0939 74 1962 - 0165 897 4027

(Dạy kèm tại Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng)
(Dạy thử 1-2 buổi, giảm 25%/HS với nhóm 2HS, giảm 40%/HS với nhóm 3HS)
_Đăng ký dạy thêm xin liên hệ qua địa chỉ mail_
(Điền đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, Ngành học, Khóa học, Môn có thể dạy, Buổi có thể dạy, mức lương mong muốn, SĐT)

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

TÌM GIA SƯ TẠI CẦN THƠ

TRUNG TÂM GIA SƯ CẦN THƠ

Trung tâm Gia sư Cần Thơ là tập hợp các gia sư giỏi trong đội ngũ gia sư trường Đại học Cần Thơ, Đại học y dược Cần Thơ. Chuyên nhận dạy kèm tại nhà với uy tín và chất lượng cao.


Nhận dạy kèm tại nhà ở Cần Thơ:

 • Các môn theo yêu cầu phụ huynh.
 • Tất cả các môn ở các lớp: gia sư toán, gia sư lí, gia sư hóa, gia sư anh văn, gia sư ngữ văn,...
 • Ôn thi vào lớp 10, Luyện thi tốt nghiệp, Cao Đẳng, Luyện thi Đại học.
 • Đặc biệt các lớp ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học cấp tốc năm 2016.

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Chi tiết liên hệ:

                          http://www.trungtamgiasucantho.net/
clbgiasucantho@gmail.com

0939 74 1962 - 0165 897 4027

(Dạy kèm tại Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng)
(Dạy thử 1-2 buổi, giảm 25%/HS với nhóm 2HS, giảm 40%/HS với nhóm 3HS)
_Đăng ký dạy thêm xin liên hệ qua địa chỉ mail_
(Điền đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, Ngành học, Khóa học, Môn có thể dạy, Buổi có thể dạy, mức lương mong muốn, SĐT)